طلبگی یعنی پا به رکابی

(سرباز کوچکی از خیل عاشقان خمینی در سنگر حوزه علمیه)

طلبگی یعنی پا به رکابی

(سرباز کوچکی از خیل عاشقان خمینی در سنگر حوزه علمیه)

نویسندگان

بسم الله الرحمن الرحیم
وبلاگ «طلبگی یعنی پا به رکابی» یک وبلاگ طلبگی است که در آن بنده به انتشار مطالب درسی که توسط خودم تولید یا تدوین یا جمع آوری شده می پردازم و همچنین سعی می کنم که به ابعاد رشد یک طلبه طراز انقلاب باز هم متناسب با ابعادی که اگر خداوند تفضل کند به صورت شخصی با آن درگیر هستم بپردازم.
در واقع این یک وبلاگ حرفه ای توسط یک وبلاگ نویس حرفه ای نیست، بلکه بنده حتی وقتی مجزا و جدی برای کار وبلاگ نمی گذارم فقط طبق حدیث «زکات علم نشره» به نشر مطالب خودم که در وهله اول برای خودم تولید شده است می پردازم و امیدوارم که صاحب ما تفضل کند که به درد دیگر برادرانی که در این مسیر سربازی می کنند نیز بخورد.
باشد که همه ما طلبه های امام زمان ارواحنا فداه به نقطه ای برسیم که در مسیر نهضت اسلامی خمینی کبیر سرباز آقا باشیم و نه سربار ایشان؛ بار بردار و یاور حضرت باشیم و در فرایند ظهور منجی عالم بشریت گامی جدی و محکم و به درد بخور برداریم.
به دعای همه برادران و خواهران سخت محتاجم