طلبگی یعنی پا به رکابی

(سرباز کوچکی از خیل عاشقان خمینی در سنگر حوزه علمیه)

طلبگی یعنی پا به رکابی

(سرباز کوچکی از خیل عاشقان خمینی در سنگر حوزه علمیه)

نویسندگان

۸ مطلب در فروردين ۱۳۹۵ ثبت شده است

در این مطلب نمودار درختی بحث بدل از مبحث توابع کتاب سیوطی تقدیم شده است.

۰ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰ ۲۰ فروردين ۹۵ ، ۱۲:۱۴
عقیل رضانسب

در این مطلب نمودار درختی لای نفی جنس ار بحث نواسخ تقدیم شده است.
دانلود نمودار کلی

۰ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰ ۲۰ فروردين ۹۵ ، ۱۲:۰۹
عقیل رضانسب

در این مطلب نمودار درخطی حروف مشبهه بالفعل از بحث نواسخ تقدیم شده است.

۰ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰ ۲۰ فروردين ۹۵ ، ۱۲:۰۲
عقیل رضانسب

در این مطلب نمودار درختی اشکال اربعه به همراه ضروب و اثبات ضروب تقدیم شده است.
شکل اول

۰ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰ ۲۰ فروردين ۹۵ ، ۱۱:۵۲
عقیل رضانسب

در این مطلب نمودار درختی قواعد عمومی اشکال قیاسات و مقدمات مباحث استدلال تقدیم شده است.

۱ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰ ۲۰ فروردين ۹۵ ، ۱۱:۴۱
عقیل رضانسب

در این مطلب نمودار درختی اقسام حجت یا استدلال و یا قیاس از کتاب منطق مظفر تقدیم شده است. دانلود در ادامه مطلب

۱ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰ ۲۰ فروردين ۹۵ ، ۱۱:۳۲
عقیل رضانسب

در لینک زیر نمودار درختی بحث عطف بیان از زیر مجموعه های بخش توابع کتاب سیوطی تقدیم شده است. دانلود در ادامه مطلب

۰ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰ ۱۶ فروردين ۹۵ ، ۲۲:۰۵
عقیل رضانسب

در لینک زیر نمودار درختی بحث تأکید از زیر مجموعه فصل توابع کتاب سیوطی تقدیم شده است. دانلود در ادامه مطلب

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۱۶ فروردين ۹۵ ، ۲۲:۰۳
عقیل رضانسب