طلبگی یعنی پا به رکابی

(سرباز کوچکی از خیل عاشقان خمینی در سنگر حوزه علمیه)

طلبگی یعنی پا به رکابی

(سرباز کوچکی از خیل عاشقان خمینی در سنگر حوزه علمیه)

نویسندگان

۱۲ مطلب در اسفند ۱۳۹۴ ثبت شده است

و کسی گفت چنین گفت:سفر سنگین است

باد با قافله دیری است که سر سنگین است
گفت:با زخم جگرکاه قدم باید سود
بر نمکپوش ترین راه قدم با ید سود
گفت: ره خون جگر می دهد امشب همه را
آ ب در کاسه سر می دهد امشب همه را 

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۱۴ اسفند ۹۴ ، ۱۱:۲۹
عقیل رضانسب

در این مطلب نمودار درختی بحث نعت از مجموعه توابع کتاب سیوطی تقدیم شده است. دانلود در ادامه مطلب

۳ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۱۰ اسفند ۹۴ ، ۲۱:۲۵
عقیل رضانسب

در این مطلب نمودار درختی مقدمات صناعات خمس تقدیم شده است.
نمودار اول با آوردن خلاصه مبادی اقیسه است. 
دانلود
نمودار دوم با توجه به جدا جدا آوردن مبادی اقیسه در فایل های قبلی بدون مبادی اقیسه آورده شده است.
 دانلود

۱ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰ ۱۰ اسفند ۹۴ ، ۲۰:۵۴
عقیل رضانسب

در فایل هایی که در ادامه مطلب می آید نمودار درختی تقسمات مبادی قیاس ها از کتاب شرح اشارات شیخ الرئیس ابن سینا تقدیم شده است.

۱ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰ ۱۰ اسفند ۹۴ ، ۲۰:۴۹
عقیل رضانسب

دز مطلب ریر نمودار درختی وهمیات از بخش مبادی اقیسه در فصل صناعات خمس از کتاب منطق مظفر تقدیم شده است.
دانلود

۰ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰ ۰۸ اسفند ۹۴ ، ۲۰:۳۴
عقیل رضانسب

در این مطلب نمودار درختی مقبولات و مشبهات و مخیلات از بخش مبادی اقیسه در فصل صناعات خمس کتاب منطق مظفر تقدیم شده است.
دانلود

۰ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰ ۰۸ اسفند ۹۴ ، ۲۰:۲۱
عقیل رضانسب

در این مطلب نمودار درختی بحث مسلمات از بخش مبادی اقیسه در فصل صناعت خمس کتاب منطق مظفر تقدیم شده است.
دانلود

۰ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰ ۰۸ اسفند ۹۴ ، ۲۰:۱۹
عقیل رضانسب

در این مطلب نمودار درختی سومین قسمت نواسخ یعنی افعال مقاربه تقدیم شده است.
شکل نمودار به دو صورت ذخیره شده است شاید مفید استفاده های مختلف باشد.
دانلود 1
دانلود 2

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۰۶ اسفند ۹۴ ، ۱۷:۰۷
عقیل رضانسب

در این مطلب نمودار درختی دومین ناسخ ذکر شده در کتاب سیوطی یعنی حروف شبیه به لیس اتقدیم شده است.
دانلود

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۰۶ اسفند ۹۴ ، ۱۷:۰۴
عقیل رضانسب

در این مطلب نمودار درختی اسم تفضیل از کتاب سیوطی تقدیم شده است.
دانلود

۱ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۰۶ اسفند ۹۴ ، ۱۷:۰۲
عقیل رضانسب